Dijitalleşme Yol Haritası: Dijital Dönüşümde Öncelik Örgüt Kültürü
Dijitalleşme Yol Haritası: Dijital Dönüşümde Öncelik Örgüt Kültürü
02 Temmuz 2022
Selin Güşlü

Dönüşüm Bir Tercih Değil Zorunluluk!

Dijitalleşme ulaşabilir olan herhangi bir bilginin; bilgisayar, tablet, akıllı telefon vb. teknolojik araçlarla okunabilecek ve düzenlenebilecek şekilde dijital ortamlara aktarılmasıdır. Dijital dönüşüm ise dijitalleşme anlayışının devamı niteliğindedir. Dijital dönüşüm, dijitalleşmeyle birlikte elde edilen dijital kaynakların iş akışına, çalışma kültürüne, müşteri deneyimine ve şirketi etkileyen her türlü iç ve dış faktörlere entegre edilmesi durumudur. Her geçen gün kendini gösteren teknolojik gelişmeler, sürekli enformasyon akışı, değişen iş ve pazar gereksinimleri nedeniyle dijital dönüşümün bir defaya mahsus yaşandığından söz edilemez. Dijital dönüşüm bir kere uygulanan ve biten bir durum değil, sürekli hareket halinde olan, her gün gelişen, iş yapış şekillerinde ve örgüt kültüründe değişim gerektiren zorunlu bir süreçtir.

Şirketlerin Dijital Dönüşümde Öncelik ve Beklentileri

8 farklı sektörden ve farklı büyüklüklerde şirketleri temsilen katılan 146 yöneticinin görüşlerinin değerlendirildiği TING Dijital Düşünme Raporu 2021 verilerine baktığımızda şirketlerin %57’sinin dijital dönüşüme ayırdıkları bütçenin, gelirlerinin %10’undan fazla olduğunu görürüz. Bu durum şirketlerin dijitalleşmeye verdiği önemi net bir şekilde belirtmektedir. Şirketlerin dijital dönüşümde hangi süreçlere öncelik verdiğini değerlendirdiğimizde ise “Pazarlama ve İletişim” departmanı %74,5 ile ilk sırada yer alırken, “Satış” departmanı %54,5 ile ikinci sırada yer almaktadır. Bu da şirketlerin pazardaki rekabet ortamında yerini almaya çalıştıklarını ve müşteri ihtiyaçlarını analiz ederek bu ihtiyaçları karşılamaya dair aksiyon aldıklarını göstermektedir.

Yöneticilerin dijital dönüşümden beklentileri arasında iş süreçlerinin kısalması/iyileşmesi %78,3 oranla ilk sırada yer alırken, dijital dönüşümde öncelik verilen departmanlarla doğru orantılı şekilde dijital dönüşüm, %68 oranında müşteri beklentilerinin daha iyi karşılanmasına olanak sağlanmıştır. Bu durum şirketlerin ihtiyaçlarını doğru analiz ederek, beklentileri ve hedefleri göz önünde bulundurarak dijital dönüşümü uygulaması gerektiğini ancak bu koşullarda beklentilerin karşılanacağını gözler önüne sermektedir.

Şirketlerin Dijital Dönüşümde Öncelik ve Beklentileri

Peki Ya Şirket Dijital Dönüşüme Nereden Başlamalı?

Dijital dönüşümde tek bir sürece yatırım yaparak bütünlüklü bir kalkınma beklemenin şirket için hayal kırıklığı yaratması kaçınılmaz bir sondur. Dönüşüm işletmenin bütün fonksiyonlarına temas etmelidir çünkü çark yalnızca bu şekilde doğru dönebilir. Örgüt kültürü kavramı, şirketi/kurumu temsil eden inanç, değer ve normlardan oluşarak onun karakterinin yansımasıdır. Bu kavram örgütü diğer örgütlerden ayıran bir ayrıştırıcı niteliğindedir. Dolayısıyla bir değişim ve dönüşümden bahsetmek istiyorsak öncelikle bunu başarılı bir şekilde kültüre entegre etmek gerekmektedir. Örgüt kültüründe yaşanan dönüşümün, bu örgütün bütün kademelerine sirayet etmesi kaçınılmaz olacaktır. Dijital dönüşümü yalnızca bir teknolojik yenilik olarak gören şirketler yerine bu dönüşümü örgüt kültürünün bir parçası haline getiren şirketler kazandıkları hız, performans, verimlilik ve yaratıcılık ile avantaj sağlayacaklardır.

Asıl soru şirketler, örgüt kültürlerine dijital kültür entegre etme süreçlerinde yıkıcı etkiler yerine yapıcı etkiler elde etmek için neler yapmalıdır?

  • 1. Planlama: Öncelikle yapılması gereken hedefleri ve dijital dönüşümün hangi noktalarda şirkete adapte edilebileceğini belirleyip, çalışanların ve yönetim ekibinin bu dönüşüme ne kadar hazır olduğunu tespit ederek yol haritası oluşturmaktır.
  • 2. Kültürü Görmezden Gelmemek: Örgüt kültürü görmezden gelindiği takdirde dönüşüm başarısızlığa uğrar. Personelden en üst yönetime kadar herkes dijitalleşmeyi benimsediği takdirde dijital teknolojilerin olanaklarından tam olarak yararlanarak başarı yakalanabilir.
  • 3. Eğitim Vermek: Başarılı bir dijital dönüşümün ana yolu, çalışanın becerileri ile kazanılması gereken dijital beceriler arasındaki boşlukları kapatmaktır. Bu bağlamda çalışanlara, dijitalleşme alanında uzman kişiler tarafından eğitim ve oryantasyon sağlayarak, bilginin herkesin ihtiyaç anında ulaşabileceği şekilde konumlandırılması gerekmektedir.
  • 4. Çalışanlara Serbest Alan Tanımak: Çalışanların rutin gerekliliklerinden sıyrılarak farklı denemeler yapmasına fırsat tanıyacak özgür alanlar sağlanmalıdır. Bu alanda hem geleneksel kültürün ve bütünlüğün korunması hem de süreçlere yenilik katılması arasındaki dengenin korunması oldukça önemlidir.
     

Peki Ya Şirket Dijital Dönüşüme Nereden Başlamalı?

Dijitalleşmeyi destekleyen ve yeniliklere ayak uydurabilen bir lidere sahip olan, çalışanları öğrenmeye istekli ve güncel gelişmeleri takip eden, çalışanlarına donanım katmak amaçlı özveri ve sabırla eğitim veren şirketler dijital dönüşümde başarıya ulaşmışlar demektir. Dijital dönüşümün sunduğu çözümler sayesinde başarı kazanılan bir rekabet ortamında dijital dönüşüm açısından sınıfta kalan bir şirketin tercih sebebi olması oldukça zordur. Günümüzde iş dünyasının tamamen dijitalleşmesi de bir süreç gerektirdiği için “dijital yerliler” olan Z kuşağının iş hayatına atılarak uzmanlaştığı yıllarda bu dijital dönüşüm güç kazanacaktır.

Kaynakça: https://ting.istanbul/wp-content/uploads/2021/08/ddr_2021.pdf

Sizi Arayalım

Merak ettiğiniz tüm sorularınız için iletişim bilgilerinizi girin,
uzman ekibimiz en kısa zamanda size yardımcı olsun!

Başarıya ulaşmanız için bir form uzağınızdayız!

veya
uzman ekibimiz ile görüşün.

+90 850 304 12 02+90 232 332 14 04