Dünyada Reklam ve Reklamcılık Stilleri
Dünyada Reklam ve Reklamcılık Stilleri
17 Ağustos 2022
Muhammet Daş

Dünyada Reklam ve Reklamcılık Stilleri

Dünyada satış, bilinirlik, tanıtım denildiğinde ilk akla gelen sektör reklamcılıktır. Reklamcılığı diğer sektörlerden ayıran önemli bazı unsurlar vardır. Reklamcılıkta dikkati doğru yere çekmek, vurguyu ve etkiyi hissettirmek çok önemlidir ve bunun birden fazla yolu vardır. Dahası, her ülkenin kendine özgü bir reklamcılık anlayışı, tarzı ve reklamlar aracılığıyla vermek istediği mesajlar da mevcuttur. Şimdi aşağıda başlıca gelen ülkelerin reklamcılık sektöründe nasıl faaliyet gösterdiğini inceleyelim.

Fransa’da Reklamcılık

Fransa’da reklamcılık alanında özgürlük ve bağımsızlığa yönelik içerikler hemen hemen her reklam çalışmasında baskındır. Bu temalara ek olarak sık sık imaj, tarz, fantezi gibi kişilerin kendi yaşamlarına yön vermesini sağlayan mesajlar da kullanılır. Bunların yanı sıra hayatta hiçbir problem yokmuşçasına eğlence ve hayat memnuniyetini ön planda tutan bir anlayış göze çarpar, ayrıca yüksek seviyede güç mesafesi algısı ile topluma mesajlar verilmektedir.

Japonya’da Reklamcılık

Japonya’da reklamcılık alanı çok sade ve temiz duygulara dayanır. Başlıca vurgu yapılan nokta güvendir. Güven duygusunun yanında arkadaşlık, dostluk gibi ülkede kutsal kabul edilen ilişkiler de sık sık karşımıza çıkar. Dolaylı bir iletişim söz konusudur. Mesajların arkasında mutlaka şarkı ya da şiir de bulunur, bu şekilde topluma yakınlık hissiyatı verilerek pazarlanan üründeki kusur kapatılır. Olayları hikayeleştirerek anlatmak ise olayın en can alıcı kısmıdır.

İtalya’da Reklamcılık

İtalya’da reklamcılığın özellikleri bölgesel duruma göre değişmektedir. Kuzeyde erkeksilik, güç ve belirsizlikten kaçınma ön plandayken, güneyde ise kolektif değerlere yer verildiğini gözlemleyebiliriz. Genellikle drama reklamlarda fazlasıyla kullanılır ve olayları kanıtlara dayandırma eğilimi oldukça fazladır. Geniş aile ve çocuk kavramlarına da sıkça rastlanılır. Kadın erkek arasındaki rol farklılıklarına vurgu yapılır. İtalya’daki reklam çalışmalarına baktığımızda sanat değeri taşıdığını da kolaylıkla fark edebiliriz. Reklamı bir sanat edasıyla icra etmek İtalyanlar için önemlidir.

Almanya’da Reklamcılık

Almanya deyince aklımıza ilk gelen şey ciddiyet ve disiplindir. Bu iki kavrama hayatlarının her alanında rastlayabileceğimiz Almanlar, reklamcılıkta da bu temalara önem verirler. Belirsizlikten kaçınma, açık bir dil ile anlatım, yoğun bilgi içeriği ilk göze çarpan özelliklerdir. Teknik olarak donanımlı ve kendi alanında uzman bir kişinin tanıtım yaptığı, düz ve net bir anlatımla sunulan, mantık sıralamasına dikkat edilen, ”kalite” vurgusunun kullanıldığı reklamlar, Alman reklam ekolünün vazgeçilmezidir.

İngiltere’de Reklamcılık

İngiltere’de diğer Avrupa ülkelerine göre bireyselliğin, kişiye özel mesajların ve "senin için" ifadesinin daha ön planda olduğunu reklam çalışmalarını sıkça görebiliriz. Sınıf farklılıklarına yapılan vurgu, şakaların ve alaylı bir dilin kullanılmasıyla bilgi aktarımına gidilmesi de toplumun hafızasında reklamın yer edinmesini sağlamaktadır. Gençlerin yaşlılara göre daha otorite kabul edilmesi ise gözlerden kaçmayan bir diğer detaydır. Özetle kendine has bir reklamcılık tarzını benimseyen İngiltere, rahatlığı ve mizahı harmanlayıp bunu topluma sunmaya çalışır.

Amerika’da Reklamcılık

Amerika’da reklamcılık doğrudan pazarlamaya yönelik bir tarz ile ilerler. Ürünlere “yeni, en yeni, en iyi, dünya çapında” gibi sıfatlar eklenerek ürün, topluma kabul ettirilmeye çalışılır. Basılı medyada önemli unsurun altını mutlaka çizerek anlatma tekniği vardır ve burada ürünün en güçlü yanı mutlaka vurgulanır. Toplumda kültürel çeşitlilik fazla olduğu için reklam içeriklerinin genele hitap edebilmesi adına çok net değerler ve yargılar kullanılmaz.

Görüldüğü üzere reklam çalışmaları her ülkede farklı özelliklere sahiptir ve farklı şekillerde ilerleyerek gelişmektedir. Olayları yerelleştirip toplumun değerleri ve kültürü üzerine çalışmalar yapmak reklamcılıkta doğru bir tercih olacaktır. Amerika gibi birçok kültürü ve farklı kökenden insanı bünyesinde barından ülkelerde ise daha genel ve evrensel değer yargıları üzerinden ilerleyerek toplumun geneline ulaşabilmek başarıyı beraberinde getirecektir.

Sizi Arayalım

Merak ettiğiniz tüm sorularınız için iletişim bilgilerinizi girin,
uzman ekibimiz en kısa zamanda size yardımcı olsun!

Başarıya ulaşmanız için bir form uzağınızdayız!

veya
uzman ekibimiz ile görüşün.

+90 850 304 12 02+90 232 332 14 04