Pazarlamada Dijital Dönüşüm: Dijital Pazarlama ve C Kuşağı
Pazarlamada Dijital Dönüşüm: Dijital Pazarlama ve C Kuşağı
15 Haziran 2022
Aysu Çelik

Ülkemizde 1990 yılından itibaren hızla yayılmaya başlayan internet kullanımı; yenilik, değişim ve dönüşüm kavramlarının önemini arttırdı. Dijital araçların ve platformların bilgi çağına yön vermesi ile işletmeler ve bireyler  bilgiyi üretme, kullanma ve yayma çabası içine girdi.

Günümüz dünyası modernleşme olgusundan post-modernleşmeye doğru gidiyor, giderken tüketim davranışları da değişim gösteriyor. Post modern dönem “elektronik toplum”, “dijital toplum”, “tüketim toplumu” olarak tanımlanmaktadır. Post-modern akımda tüketiciyi anlamak ve doğru pazarlamayı yapabilmek için pazarlama teroistleri, kuşaklara ayırma yöntemi ile pazarı segmentlere ayırmaktadır. İnternetle evrilen dijital topluma ulaşmak için işletmelerin dijital dönüşüme ayak uydurmaları zorunluluk haline gelmektedir. internet ile yakın ilişki içinde olan bir tüketici grubuna ulaşmanın en doğru yolu dijital pazarlamadır.

Dijitalleşmeyle birlikte değişen bazı kavramlar:

 • Küresel Alışveriş: Yurt dışından bir ürün sipariş etmek kolaylaşmıştır.
 • Teknoloji Kullanımı: Yeni teknolojilere ve teknolojik aletlere ulaşmak hız kazanmıştır.
 • İletişim Sınırsızlığı: İnternet ile 7/24 dünyanın herhangi bir yerindeki kişilerle iletişime geçmek mümkün hale gelmiştir.
 • Hızlı Tüketim: Tüketim toplumunun temelleri atılmıştır.
 • Fikir Alışverişi: Herhangi bir internet sitesinden bir ürün almak istenildiğinde ürün veya satıcı hakkında alıcıların yorumlarını görme ve doğru satıcıyı seçme şansı artmıştır.
 • Çeşitlilik: Dijital dünyanın sunduğu çeşitlilik sınırlandırılamayacak seviyelere ulaşmıştır. 
 • Sosyalleşme: Sanal sosyallikle birlikte bu durum pazarlama açısından ürünler hakkında konuşulmasını ve ağızdan ağza yayılmasını sağlamakta etkili olmuş ve tüketici algısında ve kararlarında değişime yol açabilecek önemli bir faktör haline gelmiştir. Tüketici davranışlarındaki değişimler işletmelerin dijital anlamda pazarlama stratejilerini yeniden gözden geçirmelerini gerekli kılmaktadır. 

Dijital pazarlamanın gelişimindeki süreçler:

 • Elde Et: Dijital satış platformuna müşterinin dikkatini yoğunlaştırmak amacıyla sunulan aktiviteler
 • Dönüştür:Müşterinin dijital platforma gelmesiyle başlayan süreçtir. instagram hesabının takipçi sayısı, postların okunması, beğenilmesi, etiketlenmesi ya da paylaşılması
 • Ölç ve Optimize Et: Doğru ve yanlış yapılanları belirlemek, durum analizi yaparak şartları uygun hale getirmek ve rakiplerle kıyaslama yapmayı kapsayan faaliyetleri içermektedir
 • Sakla ve Büyüt: Mevcut müşteriler ile uzun dönemli ilişkiler kurma ve müşteri sadakati oluşturma sürecidir.

Dijital Pazarlamanın Özellikleri 

 • Entegre olmuş çapraz fonksiyonel çözümler sunma
 • Küresel bakış açısı geliştirme
 • Zaman kazandırma:
 • Çoklu iletişim kurma: 
 • Planlama esnekliği sunma

“Dijital yaşam” isimli araştırmaya göre dijital tüketiciler; etkileyiciler, iletişim çılgınları, bilgi ve haber peşindekiler, çevresini genişletmek isteyenler, özenenler, işlevsel kullanıcılar olarak sınıflandırılıyor. Türkiye’deki tüketicilerin dijital yaşama uyum sürecinde hızla yol alındığı, internet ve dijital platformların özellikle sosyal medyanın kullanım oranın giderek arttığı görülmektedir. We Are Social ve Hootsuit’in Digital 2019 Türkiye raporunda 82.44 milyonluk nüfusta 76,34 milyon kişinin cep telefonu, 59.36 milyon kişinin internet kullanıcısı olduğu belirlenmiştir. 2018 yılına oranla internet kullanımı istatistiklerinde 9 milyonluk, aktif sosyal medya kullanımında ise 2 milyonluk bir artış söz konusudur. Google’da en çok aranan sözcük Youtube, en çok ziyaret edilen web siteleri Google, Youtube, Twitter, Facebook ve Instagram olmaktadır. Youtube ve Instagram sosyal medya platformlarından en yaygın kullanılanları olurken, Türkiye’deki kullanıcı sayısı geçen yıllara oranla düşüş göstermesine rağmen Facebook en çok kullanıcı sayısı olan sosyal medya aracıdır

İşletmeler, tüketiciler ve markaların favorisi olan Instagram ise kullanıcı sayısını geçen yıla oranla %17’lik artışla 38 milyona yükseltmiştir. Mobil kullanıcı sayısının hızla arttığı ve oranın %93 ile 76.3 milyona ulaştığı görülmektedir. Mobil uygulama pazarında ise özellikle video izleme, mesajlaşma, harita kullanımı, oyun oynama ve finansal hizmetler yüksek paya sahiptir. Popüler olan tüm sosyal medya araçlarında kullanıcı sayıları bakımından erkeklerin daha aktif olduğu, kullanıcı yaş aralığının 18-34 arasında olduğu tespit edilmiştir. Bu bilgiler dijital pazarlama çalışmalarında hedef kitle ve sosyal medya seçimine yönelik stratejiler belirlemek adına önemli veri kaynaklarıdır.

Dijital Yerliler 

Teknolojinin kucağına doğmuş,hayatlarının merkezinde yeni teknolojiler ve online platformları olan, günlük aktivitelerini teknoloji aracılığıyla yapan bireyleri Plensky, Dijital Yerliler olarak isimlendirmiştir. Dijital yerlilerin başlıca özellikleri:

 • Bilgiye hızla erişmek isterler. 
 • Metin yerine grafiği tercih ederler. 
 • Bir yazıyı baştan sona okumak yerine rastgele okumayı tercih ederler. 
 • Ciddi çalışmalar yerine oyunları tercih ederler. 
 • Bilişsel yapıları sıralı değil paraleldir. 
 • Aynı anda birçok işi yapmak isterler. 
 • Keşfederek öğrenmek isterler

Dijital yerliler için özellikle cep telefonu, sosyal medya teknolojisi ve dijital okuryazarlık konularında oldukça yetenekli, internetin tüm imkalarını kendi hayatlarının içine adapte edip birden fazla dijital ortamda bağlantı kurma, online olma ve paylaşım yapma kültürlerinin temel öğelerini oluşturuyor. Dijital yerliler için sosyal etkinin oldukça güçlü olduğu görülmektedir. Markaların artık kendi pazarlama mesajları ile değil bu genç tüketicilerin deneyimleri rehber niteliği taşıyor. Dijital yerlilerin gösterdiği iletişim özellikleri: Çoklu ortam tüketicisi, çoklu cihaz tüketicisi, iletişim halinde,hiper bağlantılı olmaktır.

Dijital yerliler, önemli bir hedef kitle konumuna gelmektedir. Birçok marka bu tüketici grubuna hitap edebilmek için dijital platformları aktif olarak kullanmaktadır.

C Kuşağı ve Özellikleri

Son yıllarda adını sıklıkla duymaya başladığımız C kuşağı, dijital yerlilerden oluştuğu tahmin ediliyor. C kuşağı, interneti ve iletişim teknolojilerini oldukça profesyonel kullanıyor. C kuşağı dijital pazarlama uygulamaları için bir köprü görevi görmektedir. Özellikle sosyal ağlar üzerinden birbirlerine ve dünyaya bağlı tüketiciler haline gelen bu kuşağının bilgiyi hem tüketme hem de üretme kabiliyeti vardır. Buda şirketler için yeni hedef pazar demektir. 

C kuşağının kültürel açıdan liberal ve çok politik olmayan bir düşünce yapısına sahiptir. Mobiliteleri yüksek, yüzyüze olmaktan çok görüş ve düşüncelerini özgürce ifade ettikleri dijital kanallarla iletişim kurmayı tercih ederler.

Pankraz’a göre C kuşağı, yaratım (creation), kürasyon (curation), bağlantı (connection), topluluk (community), işbirliği (collaboration), değişim (change), ortak yaratılış (co-creation), siber dünya (cyborgs), merak (curiosity) gibi ingilizcesi “C” harfiyle başlayan pek çok kelimenin anlamını taşıyor.

C kuşağı, yalnızca tüketmek değil üretmek üzerine kurulu bir düşünce tarzıyla dijital platformlarda varlığını sürdürmek istemektedir. %90’ı ayda en az bir kere içerik oluşturmaktadır. Beğendikleri markaların gönüllü reklamlarını yapma ve herkese anlatma eğilimi içinde olmakla beraber You Tube'da bir ürün veya hizmet için reklam izledikten sonra harekete geçme oranı %56 iken, %76’sı haftalık, %36’sı da günlük olarak siteyi ziyaret etmektedir. Google tarafından YouTube jenerasyonu olarak ifade edilen C kuşağı, kültürel ve sosyal hayatın yeni gücü olarak görülmektedir. 


C Kuşağının Demografik Özellikleri 

Kuşaklar birbirinden doğum tarihine göre ayrılmış olsada C kuşağının kapsadığı tüketici grubunun yaş aralığını belirlemede bir doğum tarihi belirtilmiyor. Yapılan bir çok araştırmaya göre, 1990’lı yıllarda doğan, teknolojiyle bütünleşmiş, dijital düşünüp dijital hareket eden dijital yerlileri kapsadığı söyleniyor.

C kuşağına ulaşmak isteyen pazarlamacıların onların içerik konusundaki yeteneklerini göz ardı etmemeleri gerekiyor. İçerikleri sadece eğlence ya da bilgi olarak değil aynı zamanda sosyal, kişisel bir değer, bir yaşam biçimi olarak görüyorlar. C kuşağı kendi iletişim ağları üzerinden paylaşılan içeriklere çok güveniyor. Instagramda verilen bir öneri, Twitter’da viral hale gelen bir başlık ya da ünlü bir influencer tarafından alınan onay işareti içeriğin gücünü arttırmaktadır. 

Günümüzde pek çok ürün ve tüketici etkileşim halindedir ancak post-modern tüketici satın almaya hemen hazır değildir.Doğru mesaj, doğru zaman ve medya ile iletildiği, tüketici odaklı bir satın alma karar süreci yer alıyor.

İletişim kurma şekli sürekli şekilleniyor.Günümüzde işletmeler pazarlama olarak dijital araçları kullanarak tüketicilere teklifler sunuyor. Hedef kitle kavramının giderek anlamını yitirmesine neden olan teknolojik gelişmeler,  tüketicilerin demografik sınıflandırmalarından çok davranış özelliklerine göre pazarlama faaliyetlerini yeniden şekillendirmesi gerekmektedir.

Sizi Arayalım

Merak ettiğiniz tüm sorularınız için iletişim bilgilerinizi girin,
uzman ekibimiz en kısa zamanda size yardımcı olsun!

Başarıya ulaşmanız için bir form uzağınızdayız!

veya
uzman ekibimiz ile görüşün.

+90 850 304 12 02+90 232 332 14 04