SAĞLIK MASRAFLARI GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE NEDEN DAHA UCUZ?
SAĞLIK MASRAFLARI GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE NEDEN DAHA UCUZ?
23 Eylül 2022
İdil Tiber Ersoy

SAĞLIK MASRAFLARI GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE NEDEN DAHA UCUZ?

Sağlık turizminin hızlanmasının temel nedenlerinden biri gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki sağlık giderlerinde yaşanan farktır. Türkiye, Hindistan, Tayland, Malezya ve Güney Kore gibi ülkelerin tıbbi ekipman ve işçilik söz konusu olduğunda düşük maliyetlere sahip olması nedeniyle hepsi sağlık turizmi için en popüler destinasyonlar arasında yer almaktadır. Bu ülkeleri sağlık turizmi nedeniyle ziyaret edenler için karşı karşıya kalacakları maliyet, kendi ülkelerindeki tedavi maliyetlerinin önemli ölçüde altındadır. Bu durum gelişmekte olan ülkeler için sağlık turizmi bakımından büyük bir avantaj olarak görülse de düşük tıbbi maliyetlerin sağlık turistlerinin kafasında hizmet kalitesi hakkında soru işaretlerine sebep olabileceği de unutulmamalıdır. Dolayısıyla sağlık turizminde potansiyel müşteriler her zaman çok iyi bilgilendirilmelidir.

Daha Uygun Emlak Değerleri ve İnşaat Maliyeti

Uygun fiyatlı inşaat maliyetleri ve düşük mülk değerleri, gelişmekte olan ülkelerde sağlık maliyetlerinin daha az olmasının temel nedenlerinden biridir. Gayrimenkul, sağlık sektörü için en önemli yatırımlardan biridir ve gelişmekte olan ülkelerde gayrimenkulün değeri çok düşüktür. Hastaneler ve sağlık merkezleri çeşitli makineleri, altyapıyı ve teşhis tesislerini barındırmak için geniş alanlara ihtiyaç duyar. Gayrimenkul fiyatları arttıkça, tıbbi maliyetler de şüphesiz artacaktır. Bu nedenle düşük gayrimenkul fiyatları, gelişmekte olan ülkelerde sağlık maliyetlerini düşük tutan etkenlerdendir.

Cüzi Oranlı Devlet Vergileri

Her ürün üreticisinin veya hizmet sağlayıcısının, ürün ve hizmetlerini satmak için devlete vergi ödemesi gerektiğini biliyoruz. Arada sırada kullanım hizmetlerinin de maliyeti devlet vergisine tabidir.

Gelişmekte olan ülkeler günden güne sağlık turizminin ekonomik ve kültürel önemini kavramakta ve buna uygun adımlar atmaktadır. Bu noktada, sağlık turizmi sektöründe yer almak isteyen tıbbi tesisler ya da acentalar gelişmekte olan ülkelerde vergi indirimlerine ve devlet teşviklerine hak kazanmaktadır. Sağlık turizmi sektörünün büyümesi ve gelişmesi için devletler tarafından yapılan bu uygulamalar, doğal olarak masrafları da azaltmaktadır.

Daha Uygun Fiyatlı Tıbbi Malzemeler, Ekipmanlar ve İlaçlar

Sunulan hizmetler ve kullanılan malzemelerle ekipmanlar özellikle sağlık turizminde toplam maliyetin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Tahmin edileceği üzere gelişmekte olan ülkelerde fiyat skalası bu konuda da daha uygundur. Tıbbi cihazların ve ilaçların uygun maliyetli üretimi ve tıbbi sarf malzemelerinin kolay bulunabilirliği, sağlık turizminde genel bakım maliyetini düşürmeye yardımcı olabilir. Bu durum uzun süreli tedavilerde daha da önemli bir husustur.

Tıbbi malzemeler, ekipmanlar ve ilaçlara ek olarak, gelişmekte olan ülkelerdeki sağlık turizmi sektöründe reçeteli ilaçlar da genellikle daha ucuzdur. Reçeteli ilaçlar, genel tedavi maliyetinin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Sağlık turizminde çeşitli hedef ülkelerinin hükümetleri, acil ilaçlar ve diğer birçok ilaç çeşidi için daha önemli sübvansiyonlar sunmaktadır. Bu durum, bu ülkelerde sağlık turistlerine düşük maliyetle ilaç ve tedavi sağlanabileceği anlamına gelmektedir. Gelişmiş ülkelerdeki yüksek ilaç fiyatları, kaçınılmaz olarak sadece hastaneye yatış için değil, aynı zamanda düzenli tedavi ve  konsültasyonlar için de daha yüksek maliyetlere yol açmaktadır. Kıyas yapıldığında bu nedenlerle birçok gelişmekte olan ülkede sağlık bakım maliyetleri çok daha düşüktür.

Fiyat Farklılaştırması

Fiyat ayrımcılığı, gelişmekte olan ülkelerin düşük maliyetle sağlık hizmeti sunabilmesinin ana nedenlerinden bir diğeridir. Uluslararası sağlık hizmeti sağlayıcıları, yüksek gelirli ülkelerde düşük gelirli ülkelere göre daha yüksek ücret talep etme eğilimindedir. Aynı ürünler gelişmekte olan ülkelerde Batı'dakinden daha düşük fiyatlarla satılmaktadır. Ürünlerin fiyatı, tedaviyi aldığınız yere göre de değişebilir. Özetle, gelişmekte olan ülkelerde çeşitli ürünler için gelişmiş ülkelere göre daha az ödeme yapılmaktadır. Bu durum, sağlık maliyetlerinin azalmasına doğrudan etki etmektedir.

Daha Uygun Fiyatlı Yönetim ve Dokümantasyon Giderleri

Dünyanın gelişmekte olan ülkelerinde ekonomik fiyatlı kaynakların hazır bulunması, gelişmiş ülkelerdeki sağlık hizmeti sağlayıcıları için genellikle çok yüksek olan idari maliyetleri önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olabilir.

Daha Uygun Fiyatlı Yasal İşlem Giderleri

Amerika Birleşik Devletleri gibi birçok gelişmiş ülkenin hukuk sistemleri, sağlıkla ilgili davalarla çok meşguldür. Medikal sektörde insan hayatı risk altında olduğu için bu sektöre özgü kanunlar ve uygulamalar bulunmaktadır. Bu durum ayrı bir hukuki uzmanlık gerektirmektedir. Davanın ciddiyeti göz önüne alındığında, davayı açmak için gereken soruşturma süresi artmakta ve bu da maliyetleri olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenlerle gelişmiş ülkelerde adli yardım aramanın bedeli çok yüksektir ve tedavi veya ameliyat sırasında bir şeyler ters giderse sonuç yıkıcı olabilir.

Rapor ve istatistiklere göre, hastane maliyetlerinin üçte biri dava açmaya ve çeşitli yanlış uygulama ve yanlış uygulama ile ilgili sorunları çözmeye harcanmaktadır. Dolaylı maliyetler, sağlık sektörünün uygun fiyatlı tedavi sunmasını engelleyen yasal ücretleri ve sigorta primlerini de içermektedir. İş gücü maliyetlerinin uygun olduğu gelişmekte olan ülkelerde ise durum farklıdır. Bu ülkelerdeki yasal maliyetler gelişmiş ülkelere göre daha düşüktür. Sonuç olarak, bu konuda da gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki tedavi maliyetleri arasındaki fark büyümektedir. Yasal işlemler diğer nedenlere göre daha seyrek karşımıza çıkıyor ve dolayısıyla daha az etkiye sahip oluyor olsa da, yine de sağlık bakım maliyetlerini düşüren nedenlerden biri olarak sayılmaktadır.
 

Sizi Arayalım

Merak ettiğiniz tüm sorularınız için iletişim bilgilerinizi girin,
uzman ekibimiz en kısa zamanda size yardımcı olsun!

Başarıya ulaşmanız için bir form uzağınızdayız!

veya
uzman ekibimiz ile görüşün.

+90 850 304 12 02+90 232 332 14 04